Duurzaam re-integreren; ook bij/na ingrijpende ziekte

Gepubliceerd door: Webmaster
Partners

Wist je dat…
• in Nederland jaarlijks ongeveer 117.000 mensen de diagnose kanker krijgen?
• ruim 50% van de Nederlandse bevolking een (of meerdere) chronische ziekte(s) heeft?
• ongeveer 1% na corona te maken krijgt met langdurige klachten (langer dan 6 maanden) genaamd post-COVID?

Bij ziekte kan (behoud van) werk een cruciale rol spelen en ook bijdragen aan het herstel en de veerkracht van werknemers. En toch komt het nog vaak voor dat men tijdelijk of helemaal stopt met werken door een van deze ziektesoorten.

Werk voor kwaliteit van leven

Voor veel mensen zijn werk en gezondheid belangrijke factoren die de kwaliteit van hun leven beïnvloeden. De positieve effecten van werk zijn noemenswaard. Wij weten uit de praktijk dat werk (behalve inkomsten) afleiding, structuur, een sociaal netwerk, waardering, voldoening, zekerheid en zingeving biedt en is daarmee een stabiliserende en stimulerende factor. Het kan werken als medicijn. Ziekte kan de kwaliteit en de balans van leven onder druk zetten. Werk kan dan juíst als anker dienen; want werk stelt mensen in staat om hun gezonde kant in te zetten.

Werk als behandeldoel

Stap Nu beschouwt (terugkeer naar en behoud van) werk al vanaf het beginstadium van de diagnose als behandeldoel en ziet het als integraal onderdeel van de behandeling. Hierdoor kunnen we de persoon in kwestie – en daarnaast ook de behandelaren en de werkgever – gericht en adequaat adviseren bij vragen of problemen op het gebied van ziekte in combinatie met werk en daarmee de kans op duurzame terugkeer in werk vergroten.

“(Vroegtijdige) gespecialiseerde & persoonlijke ondersteuning bevordert het herstel, dat is onze overtuiging. Daarnaast kan het de werkhervatting versnellen en daarmee bijdragen aan kostenreductie.”

Multidisciplinair samenwerken

Samenwerking met deskundige partijen is een belangrijke pijler van Stap Nu. Wij geloven in het bundelen van krachten, om zo nóg meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. Daarom gaan we samenwerkingen aan die erop zijn gericht de kansen voor de patiënten te vergroten om hun werk te behouden of werk te kunnen krijgen dat past bij hun ambitie en mogelijkheden. Zowel tijdens als na hun behandeling. En niet alleen de werknemer is hierbij gebaat. Ook voor werkgevers is het belang groot.

Tips

Onze tips om werk in te zetten als onderdeel van herstel:

 • Ga zo vroeg mogelijk in gesprek met de werknemer
 • Voer samen regie
 • Denk in mogelijkheden
 • Bespreek de kaders & richtlijnen (Wet verbetering poortwachter)
 • Betrek de bedrijfsarts in een vroeg stadium, ook als er nog geen verzuim-melding is
 • Zie werk als onderdeel van herstel
 • Blijf in contact
 • Maak een communicatieplan
 • Houd collega’s betrokken
 • Wees zorgzaam en zakelijk
 • Signaleer tijdig belemmeringen bij werkhervatting
 • Zet tijdig professionele hulp in, voor een groter effect

Meer weten over onze specialistische verzuimbegeleiding en hoe wij ons inzetten voor werkbehoud en duurzame re-integratie bij de thema’s ‘kanker & werk’, ‘chronisch ziek & werk’ en ‘post-COVID & werk’?  Dan is Stap Nu is jouw kennispartner! 

Onze mensgerichte aanpak onderscheidt ons, we richten ons op wat wél kan. Met ons landelijke netwerk van ervaringsdeskundige coaches bieden we al sinds 2005 professionele begeleiding aan zowel werkgever als werknemer en zetten ons in voor herstelbegeleiding, werkbehoud en duurzame re-integratie.

Tijdens het kennisfestival ben je van harte welkom bij onze stand, we vertellen je daar graag meer over onze aanpak. Of kijk alvast eens op http://www.stap.nu 

Wij maken er werk van! 

Blogs gerelateerd
aan dit onderwerp