Ergonomie en fysieke belasting

Gepubliceerd door: Blue Sky Ergonomics
Blog

Op de werkplek gebeurt er de laatste jaren erg veel rondom de ergonomie. Alles is gericht op meer afwisseling in houding (zit- sta bureaus, wiebelkrukken verstelbare stoelen/ werkplekken etc.), verminderen van fysieke belasting (tilliften, verstelbare schaartafels, automatisering, robotisering) en ook is er veel meer ruimte voor uitleg en training (vergroten bewustwording). Hoe gebruik je je werkplek nu op een goede manier en waarom moet ik nu anders tillen en welke hulpmiddelen kan ik hierbij gebruiken?

Klachten ontstaan als het gevolg van een complexe samenloop van omstandigheden. Een mix van factoren in de werkomstandigheden, werksfeer, factoren in de privésfeer en persoonsgerelateerde factoren kunnen klachten veroorzaken. Bij het ontstaan van fysieke klachten is het belangrijk om niet alleen te denken aan ‘overbelasting’ maar ook aan ‘onderbelasting’. Dat wil zeggen dat weefsels (spieren, botten, kapsels etc.) prikkels en inspanning nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Door het ontbreken van deze prikkels ontstaat er een disbalans en op den duur ontstaan ook klachten.

Veel organisaties hebben te maken met de gevolgen van ouder wordende medewerkers, de vergrijzing, de daardoor krimpende beroepsbevolking en een krappe arbeidsmarkt. Daarbij zijn de inrichting van de werkplek, de werkhouding en veel werkzaamheden van dien aard, dat je kan spreken van een hoge mate van fysieke belasting. Hierdoor kan mogelijk het ziekteverzuim en eventuele arbeidsongeschiktheid in verschillende branches in de toekomst stijgen.

Dit vraagt om een continue, preventieve aanpak!

Aanpak en preventie van verzuim

Wanneer een medewerker al klachten heeft moet er eerst oplossingsgericht naar de oorzaak van de lichamelijke klachten gezocht worden. Belangrijk hierbij is om medewerkers bewust te maken van het ontstaan en voorkomen van deze klachten en hen inzicht geven in de daaraan verbonden gedragspatronen. Dit kan door middel van een werkplekonderzoek, waarbij er door een specialist (werkplek-gespecialiseerde paramedicus) gekeken wordt naar tal van factoren, zoals o.a.: de medische situatie, belastbaarheid, beweeglijkheid, werkplek, werkhouding, werkdruk, aanwezige hulpmiddelen en het gebruik hiervan, beweeggedrag buiten werktijd, sporten, oefeningen, etc.

Wil je het verzuim organisatie breed aanpakken en écht aan de slag gaan met preventie? Dan is goed om onder begeleiding van een expert te starten met een goede analyse van de situatie in samenwerking én in dialoog met alle belanghebbenden binnen de organisatie. Op basis van deze analyse wordt een programma samengesteld, passend bij de organisatie, met de juiste mix van interventies, waarbij gezorgd wordt dat het nieuwe beleid goed wordt geborgd voor de komende jaren.

Werkplekonderzoeken, workshops, trainingen en opleidingen, adviestrajecten en ergonomie-programma’s zorgen voor structurele gedragsverandering, meer werkplezier, minder arbeidsverzuim en resulteren in duurzaam inzetbare en productievere medewerkers. Een tevreden ‘happy’ medewerker is beter inzetbaar en draagt bij aan een gezonde, vitale organisatie.

Eens sparren met onze partner Blue Sky Ergonomics? Neem contact op.

Blogs gerelateerd
aan dit onderwerp