video Event | meet the expert

Arbeidsperspectief door de generaties heen

24/09/2021 | 08:00 - 17:00
One size fits all geldt niet voor de verschillende generaties binnen een organisatie. Zet preventief in op verzuimrisico’s per generatie. Ingrid laat zien hoe u dit realiseert.
Evenement is afgelopen

Dit leert u tijdens
deze sessie

Future proof

Risico's per
generatie

In deze sessie laat Ingrid de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s van verschillende generaties zien en hoe u hier preventief aan kunt werken.

Best practices

One size
fits all

Mentale problemen bij dertigers omdat ze te veel willen, terwijl vijftigers juist worstelen met mantelzorg. One size fits all geldt niet voor diverse generaties.

Delen van kennis

Trends en
ontwikkelingen

Welke trends en ontwikkelingen kunnen er in een organisatie spelen? En hoe kunt u hierop anticiperen om de inzetbaarheid te verhogen?

Ingrid de Nie

Ingrid de Nie
Consultant duurzame inzetbaarheid

Ingrid de Nie geeft werkgevers inzicht in de trends en ontwikkelingen binnen hun organisatie op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Ze laat daarnaast zien hoe zij hierop kunnen anticiperen om de inzetbaarheid te verhogen. Door haar jarenlange ervaring als strategisch partner voor corporate relaties, is zij een goede adviseur voor zowel haar Robidus collega’s als voor klanten.

Blogs gerelateerd
aan dit onderwerp