live Event | roundtable

Doorbreken van het mobiliteitstaboe

24/09/2021 | 14:00 - 14:45
Tijdens deze roundtable wordt gediscussieerd over de mogelijkheden van arbeidsmobiliteit. Jeroen van Amersfoort, inzetbaarheids specialist bij Robidus, begeleidt deze sessie.
Evenement is afgelopen
Roundtable

Over deze sessie

Arbeidsmobiliteit

Een medewerker die 25 jaar dezelfde functie bekleedt, komt niet vaak meer voor. Toch switcht de gemiddelde werknemer nog niet van de één naar de andere functie of werkgever, waardoor er een mismatch kan ontstaan tussen de behoefte van de organisatie en de individuele werknemer. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het verwerven en behouden van betaalde arbeid, maar kunt u in dit proces als organisatie faciliteren? We discussiëren met elkaar over de (on)mogelijkheden van arbeidsmobiliteit.

Over de spreker sessie

Deze roundtable wordt begeleid door:

Jeroen van Amersfoort
Inzetbaarheids specialist bij Robidus

Jeroen van Amersfoort is inzetbaarheid specialist bij Robidus. Hij zet zich in voor verzuimpreventie. Dit doe hij onder andere door de kansen en risico’s rondom verzuim binnen organisaties inzichtelijk te maken. De diverse generaties binnen een bedrijf spelen hierin vaak een grote rol. Hoe benut u de talenten van diverse generaties? En waar kunt u preventief op inspelen om verzuim te voorkomen?

Blogs gerelateerd
aan dit onderwerp