Mixen van generaties

Gepubliceerd door: Robidus
Blog

Generaties met elkaar laten samenwerken kan best een uitdaging zijn. Waar de ene generatie gewend is dat er naar oudere medewerkers geluisterd wordt, heeft de andere een broertje dood aan hiërarchie. Toch is het belangrijk dat al die generaties goed kunnen samenwerken. Want: hoe meer frustraties er ontstaan op de werkvloer, hoe minder productief uw werknemers zijn.

Welke generaties zijn nu op de werkvloer actief:

Babyboomgeneratie: 1940-1955
De verbindende generatie: 1955-1970.
Pragmatische Generatie: 1970-1985.
Generatie Y: 1985-2000
Generatie Z: vanaf 2000

Generatie Y

Er is geen generatie waar de laatste jaren zoveel over is geschreven als de millennials. Opgegroeid in tijden van economische weelde en vooruitgang. Ze willen zich blijven ontwikkelen. Hebben ze het gevoel dat ze stilstaan? Dan kijken twintigers en dertigers weer verder naar een volgende baan. Millennials verwachten dat ze voortdurend schouderklopjes krijgen; zij willen continu feedback. Op alles!

Generatie Z

Terwijl de meeste millennials al een tijdje aan het werk zijn, stromen nu ook de eerste medewerkers afkomstig uit generatie Z de arbeidsmarkt op. Deze generatie is opgegroeid met een smartphone in de hand. Een nieuw systeem of nieuwe update? Daar passen ze zich razendsnel aan aan. Jongeren van deze generatie hebben over het algemeen vertrouwen in hun eigen beslissingen en nemen snel verantwoordelijkheid. Jongeren tot 25 jaar bevragen alles en dwingen organisaties na te denken over waarom ze werken zoals ze werken.

De pragmatische generatie

En dan is er nog de zogeheten ‘pragmatische’ generatie’. Daartoe behoren mensen van midden dertig en veertig. Urenlang vergaderen, lange beslistrajecten wekken de ergernis van deze groep. De pragmatische generatie voelt zich vaak geremd door oudere generaties. En dat kan nog wel eens leiden tot een hoop frustratie. De pragmatische generatie is met name op zoek naar voldoening.

De verbindende generatie

De huidige vijftigers behoren tot generatie X, ook wel ‘de verbindende generatie’ genoemd. Terwijl de babyboomers voor hen probeerden het autoritaire juk van zich af te schudden en streden voor vrijheid, is deze generatie juist op zoek naar het verbinden van verschillende mensen en groepen.

Babyboomers

Een groot deel van de generatie die vlak na de oorlog is geboren, is weliswaar met pensioen, maar er is nog een deel dat wil blijven doorwerken. Het zijn mensen die veel van hun vak weten. Het zijn vaak de meest vitale en veerkrachtige generatie medewerkers.

Samenwerken

Zorg ervoor dat niet iedereen hetzelfde moet doen, maar koester de verschillen. Kijk hoe de verschillende groepen elkaar aanvullen. Babyboomers zullen over het algemeen veel structuur en leiderschap inbrengen, gebaseerd op de algehele omschrijving van de bijbehorende tijdsgeest. Generatie X zorgt dan voor een pragmatische aanpak binnen teams. De ware betekenis wordt dan achterhaald door generatie Y. En generatie Z zorgt uiteindelijk voor meer flexibiliteit binnen het team. Hierdoor zijn teams met veel diversiteit een stuk sterker dan teams waarin slechts één generatie wordt vertegenwoordigd. 

Focus op de sterke punten en talenten van werknemers uit verschillende generaties, in plaats van te kijken naar negatieve generatie stereotypen en tekortkomingen

Blogs gerelateerd
aan dit onderwerp