Tijdens een arbeidsduur of loopbaan kan het voorkomen dat een medewerker minder inzetbaar is. Voordat medewerkers uitvallen zijn in een eerder stadium vaak al signalen te zien van een verminderde mentale veerkracht. Goed beleid kan de mentale veerkracht vergroten en verzuim voorkomen. Middels onze interventies bij HSK kunt u de mentale veerkracht van uw medewerkers vergroten. Als er sprake is van verzuim, bevorderen wij het herstel en de re-integratie door het werk, u als werkgever en de bedrijfsarts te betrekken in een behandeling.