Oxhill7 begeleidt jaarlijks enkele duizenden werknemers naar passend werk, binnen maar vooral buiten de eigen organisatie. Dit gebeurt in de meeste gevallen omdat de medewerker niet langer het eigen werk kan uitvoeren. Aangezien wij dit al sinds 2006 doen, hebben wij veel kennis opgedaan in relatie tot een leven lang arbeidsperspectief. We proberen samen met onze klanten steeds eerder werknemers te helpen met een heldere visie in relatie tot hun vitaliteit en perspectief tot aan hun pensioen (en ver daarna). Dit doen wij door onderzoek, coaching en arbeidsmarktbenadering.