Wij van Synapsis zijn ervan overtuigd dat arbeidsdeskundig advies zorgt voor verbinding tussen (ex-)werknemers en werkgevers. Door oplossingen en advies te bieden in het herstel en stappen te maken in de werktoekomst. Door coachende gesprekken realiseren we een visie om verdere stappen te nemen bij (preventie van) arbeidsongeschiktheid. Door het gesprek aan te gaan, komt er acceptatie bij de (ex-)werknemer en de werkgever. Daarbij schuwen wij niet de zachte confrontatie. Hierdoor komt er beweging in de goede richting. Dit draagt bij dat er meer mensen (blijven of gaan) werken.